METODOLOGIA


El nostre treball es basa fonamentalment en el mètode Pilates, complementat amb tècniques d’altres disciplines per millorar la condició física dels nostres clients i satisfer les seves expectatives.