Ramon Rosanas Orra

• Llicenciat en ciències de l’activitat física i de l’esport col·l. 53338 (INEFC Barcelona. Universitat de Barcelona)
• Màster en alt rendiment en els esports d’equip (Universitat de Barcelona i Fundació FC Barcelona)
• Certificat en Pilates (Stott Pilates)
• MAT Jump Start (Resistance Institute)
• Certificat en Athletes Performance Mentorship, nivell 3
• Certificat en Gyrokinesis®
• Certificat en Stretching Global Actif (Instituto de Terapias Globales)
• Fundador i codirector del centre MAR Pilates. Centre d’Entrenaments Personals