Jordi Vilaragut

• Diplomat en magisteri d’educació física (Universitat de Barcelona)
• Certificat en Pilates (FEDA)
• Tècnic d’esport base